Söderhamns kommun besökte Simrishamn och KIMO Baltic Sea

 Förutom representanter från Söderhamn deltog politiker och tjänstemän från Lomma, Malmö, Kristianstad och Simrishamns kommuner.

Diskussionerna kretsade kring KIMO Baltics Sea´s pågående och kommande projekt. Även rekrytering av nya medlemskommuner var uppe på agendan.

 

 

Camilla Witt presenterade planerna samt arbetet med ett kusterosionsprojekt.

Kimo Baltic Sea arrangerar internationell oljekonferens

Kimo Baltic Sea har blivit beviljade projektstöd för att ytterligare diskutera oljeberedskapen i kommunerna runt Östersjön. Det är Svenska Institutet som beviljat såddpengar för att inleda en förstudie kopplat till Östersjökommunernas beredskap för en eventuell oljeolycka.

Förstudien kommer under hösten 2012 att samla myndigheter och kommuner runt Östersjön på två konferenser där redogörelser för den teoretiska beredskapen samt de praktiska resurserna som finns tillgängliga i området. Därefter kommer dessa erfarenheter att sammanställas och användas i det fortsatta arbetet med att skapa ett hållbart partnerskap för ett stort projekt inom oljeskyddsområdet under 2013.

För frågor kring projektet kontakta projektledare Fredric Strömberg, 0709-18 66 24 eller fredric.stromberg@kimobaltic.eu

Vi arbetar för våra medlemmar

Kimo Baltic Sea är en politiskt oberoende miljöorganisation. Drivkraften för vårt arbete är det gemensamma synsätt och ambitioner som präglar våra medlemskommuner runt Östersjön.

Vi arbetar främst med lobbying, projekt samt omvärldsbevakning inom havsmiljöområdet.